piątek, 19 sierpnia 2016

Kraju Słowian, powstań z kolan!

Tomasz Lis (Newsweek) zastanawia się czy księdzu Międlarowi wolno wypowiadać się w sprawach jego Narodu, któremu służy.

Otóż oczywiście, panie Lisie. Nawet powinien. Każdy dobry duszpasterz powinien interesować się sprawami, które dotyczą społeczności, której duchowo przewodzi i reagować na nie gdy to konieczne. Ksiądz Międlar jest bardzo dobrym księdzem, gdyż utożsamia się ze swoim Narodem i jego sprawami. Jest doskonałym księdzem narodowym. Tacy są potrzebni Polsce.

Nadto, ksiądz polski korzysta z polskich przywilejów zawartych w polskiej Konstytucji, która stanowi o tym, iż każdemu obywatelowi Polski przysługuje wolność poglądów i wyznania.

Wszelkie cwane próby ograniczenia wolności słowa i wyznania, to pogwałcenie Konstytucji RP.

Podzielam pogląd księdza Międlara, że zdrajców Narodu, działających na szkodę tegoż Narodu, należy piętnować, a nawet wydalać z kraju.

Za II Wojny Światowej, zdrajcy byli skazywani przez sądy polowe, na śmierć przez rozstrzelanie. Warto zastanowić się nad tą opcją, w związku z tym, iż zdrajcy Polski ściągnęli na nas Komisję Wenecką, która bezprawnie ingeruje w wewnętrzne sprawy kraju, a także wydała tendencyjną, kłamliwą ocenę o praworządności w Polsce, przez co Komisja Europejska grozi nam poważnymi, szkodliwymi sankcjami. Za zło ściągane na nasz kraj przez zdrajców, należy się kara śmierci, a nie tylko ogolenie łba. Cały Naród przez tych Judaszy cierpi.

Indianka

sobota, 6 sierpnia 2016

Klimatyczny sukces Polski! PiS uratował Śląsk! :)


INDII SIĘ CIESZY Z SUKCESU POLSKI POD PRZEWODNICTWEM MĄDREJ, NARODOWEJ, PATRIOTYCZNEJ PARTII PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI! :)


Nasz narodowy Rząd Prawa i Sprawiedliwości uratował Śląsk z jego gospodarką!
Jestem dumna, z naszego, prawdziwie patriotycznego Rządu, dobrego gospodarza, który dba jak należy o interes Polski! :) Ucz się, zdradziecka Platformo, jak dbać o kraj!!

Indii dołoży swoją ciężką pracę do absorpcji dwutlenka węgla, poprzez dodatkowe nasadzenia, wzmożoną ochronę i pielęgnację tlenodajnych drzew i krzewów.
Na obrzeżach swoich pastwisk posadzi drzewa i na jednej z działek, założy nowy sad z owocowych drzew wysokopiennych :)

Indianka

SZKODLIWA DLA POLSKI DEKARBONIZACJA, NA KTÓRĄ ZGODZIŁA SIĘ PO, POWSTRZYMANA PRZEZ PIS! PREMIER SZYDŁO I MINISTER SZYSZKO PODPISZĄ DZIŚ POROZUMIENIE KLIMATYCZNE W NOWYM JORKU

Historyczny sukces Polski! Dekarbonizacja, na którą zgodziła się PO, powstrzymana przez PiS! Premier Szydło i minister Szyszko podpiszą dziś porozumienie klimatyczne w Nowym Jorku

Fot. premier.gov.pl

Po ośmiu latach usłużnego przyjmowania decyzji narzucanych przez międzynarodowe gremia, Polska zdecydowanie weszła do gry. Minister Jan Szyszko wraz z zespołem negocjatorów wkroczyli na szczyt klimatyczny w Paryżu COP21 z własną koncepcją klimatyczną. Efekt? Historyczne zwycięstwo Polski. Dekarbonizacja, na którą biernie godziła się Platforma, została powstrzymana. Polska gospodarka została uratowana, a wypracowane przez nas rozwiązania klimatyczne zachwyciły cały świat. Porozumienie klimatyczne zostało przyjęte w Paryżu jednogłośnie przez 195 krajów świata owacjami na stojąco. Dzisiaj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku zostanie uroczyście podpisane.

Przewodniczący obradom COP21 szef francuskiego MSZ Laurent Fabius uznał je za „punkt zwrotny”. Prezydent Francji Francois Hollande oświadczył, że to „wielki krok dla ludzkości”. Szczyt klimatyczny w Paryżu, w którym wzięło udział prawie 200 państw świata i blisko 40 tys. Ludzi okazał się potężnym sukcesem Polaków. W porozumieniu nie pojawia się słowo „dekarbonizacja”, które za czasów Platformy wisiało nad polską gospodarką jak topór kata.

Premier Beata Szydło i minister ochrony środowiska prof. Jan Szyszko mieli trzy główne założenia podczas paryskich negocjacji. Dążyli do tego, by do umowy klimatycznej przyłączyły się wszystkie państwa, żeby w porozumieniu zawrzeć zapisy uznające specyfikę rozwoju poszczególnych państw i gospodarek, a także, aby bardzo wyraźnie postawiono kwestię lasów i zalesienia. Każdy z tych punktów został zrealizowany z pełnym sukcesem.

Porozumienie paryskie zostało przyjęte w grudniu 2015. Dzisiaj zostanie uroczyście podpisane w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Po zawarciu umowy każde z państw będzie miało czas na przeprowadzenie własnych analiz oraz ratyfikację porozumienia. Jak na razie jest na to zgoda wszystkich państw.

To oznacza, że wróciliśmy do korzeni i realizujemy politykę klimatyczną zgodnie z Konwencją Klimatyczną, która wyraźnie mówi, że jej celem jest zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze - jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie, równocześnie wykorzystując do tego dwa kierunki działań: po pierwsze – mniej emitować, czyli na bazie innowacyjności poszukiwać odpowiednich rozwiązań technologicznych; po drugie – wychwytywać ten dwutlenek węgla z atmosfery po to, by regenerować gleby, lasy, a w związku z tym chronić bioróżnorodność, systemy przyrodnicze, które wpływają na to, że mamy lepszą wodę i lepsze powietrze.

Działania te mają także zmierzać ku temu, by poprzez regenerację gleb zahamować proces pustynnienia, a w związku z tym zmniejszyć niebezpieczeństwo głodu na świecie i przeciwdziałać migracjom ludzi. Świat generalnie cierpi na brak dobrej wody. Doświadcza tego 1/3 ludności, to jeden z głównych problemów na świecie. Większość aglomeracji miejskich cierpi na brak dobrego powietrza no i oczywiście giną gatunki wraz z rozwojem gospodarki. Dotyczy to nie tylko państw rozwijających się ale również państw rozwiniętych
— tłumaczy minister Jan Szyszko w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Ministerstwo Środowiska wraz dyrekcją Lasów Państwowych ma już własny unikalny plan dobrego wykorzystania lasów do wyłapywania CO2 z atmosfery w ramach Europejskiego Systemu Pochłaniania. Lasy będą mogły na tym zarobić nawet 200 mln zł rocznie, jednocześnie regenerując lasy, powiększać ich powierzchnię, regenerując gleby i zachowując bioróżnorodność.

Taki model działań ekologicznych, które chronią nie tylko lasy, ale i polską gospodarkę, był kompletnie niemożliwy za rządów PO-PSL. Przypomnijmy, że już raz minister Szyszko wyprowadził Polskę na pozycję lidera w zakresie redukcji gazów cieplarnianych.

1997 roku podczas konferencji w Kyoto, podpisano protokół narzucający obowiązek redukcji emisji CO2 do atmosfery w latach 2008-2012. Większość krajów UE miała zmniejszyć emisję o 6-8%. Polska, jako jedno z nielicznych państw, wypełniła te zobowiązania, znacznie przekraczając nakazane wymogi.

Choć wystarczyło obniżyć emisję dwutlenku węgla o 6% w stosunku do roku 1988, zredukowaliśmy ją aż o 32. Wynik ten był niebagatelnym sukcesem Polski i kartą przetargową w dalszych negocjacjach.

Osiągnięcie to było tym większe, że kraje „starej piętnastki”, mające zredukować emisję gazów cieplarnianych na poziomie 8%, nie zdołały wykonać nawet planu minimum, zatrzymując się na redukcji sięgającej ledwie 2%.

Klęska krajów unijnych była bezdyskusyjna, a ogromny sukces Polski otworzył przed nami nowe możliwości negocjacyjne. Sytuacja ta, zmierzająca do energetycznego uniezależnienia Polski, stała się jednym z głównych przedmiotów troski Prawa i Sprawiedliwości.

Dzięki międzynarodowej aktywności rządu PiS, powierzono Polsce prezydenturę konwencji klimatycznej. Polski minister środowiska został głównym negocjatorem tej najważniejszej konwencji gospodarczej świata w okresie od grudnia 2008 roku (COP-14 w Poznaniu) do grudnia 2009 roku (COP-15) w Kopenhadze.

Polska miała przed sobą niepowtarzalną szansę wypracowania wyjątkowo korzystnych warunków eksportu polskich złóż energetycznych do Europy. Warto przypomnieć, że 90% zasobów węgla kamiennego i ¼ zasobów węgla brunatnego całej Unii Europejskiej leży na terenie Polski.

Zapotrzebowanie węglowe Unii wynosi ponad 170 mln ton węgla rocznie, lecz z Polski importuje się zaledwie 18 ton w skali roku. Podczas, gdy polskie kopalnie uznawane są za nierentowne, kraje unijne sprowadzają węgiel np. z Nowej Zelandii.

Plan energetyczny przygotowany przez PiS miał ten stan rzeczy zmienić i wypromować Polskę, jako energetycznego potentata. Argumenty przemawiały na naszą korzyść, a zbliżająca się polska prezydentura konwencji klimatycznej niosła ogromne nadzieje. 

Zmiana rządu szybko pokazała jednak, że Platforma Obywatelska nie jest zainteresowana kontynuacją programu poprzedników. Podczas Sesji Plenarnej Konwencji Klimatycznej Polski w Kopenhadze, premier Tusk nie zabrał nawet głosu (!).

Polska, która posiadała 100 mln ton rocznej nadwyżki redukcji CO2 na lata 2008-2012, nie tylko nie otrzymała z tego tytułu żadnych profitów, ale została zmuszona do dokupienia limitów redukcyjnych. W ramach wewnątrzunijnego systemu handlu emisjami, dotyczącego produkcji energii elektrycznej, ciepła, szkła, stali, cementu i papieru, Komisja Europejska przydzieliła Polsce limit emisji CO2 na lata 2008-2012 na poziomie 208,5 mln ton rocznie.

Decyzję tę zaskarżył do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prof. Jan Szyszko. Uzasadnił, że nasze potrzeby wynoszą 284,6 mln ton i sprawę wygrał. Nie był tym jednak zainteresowany rząd PO.

Rezygnacją z wygranego procesu, doprowadził do sytuacji, że Polska chcąc produkować wystarczającą ilość energii elektrycznej, ciepła, szkła, stali, cementu i papieru, musi dokupić limity emisji od państw UE w cenie ok. 15 euro za tonę.

Prof. Szyszko wylicza, że kwota 1,14 mld euro rocznie, pochodząca z kar za przekroczenie limitów narzuconych przez KE, przekłada się na podniesienie cen prądu, ciepła, szkła, cementu i papieru. O sprawie alarmowali także energetycy, informując, że bez darmowych pozwoleń na emisję CO2 cena prądu w Polsce wzrośnie nawet o 80%.

Opisywałam ten problem szczegółowo kilka lat temu na portalu wPolityce.pl, przedstawiając kłamstwa PO-PSL na temat pakietu klimatyczno-energetycznego.


Dekarbonizacja polskiej gospodarki była przez Platformę realizowana bardzo konsekwentnie. Jeszcze w marcu 2015 roku Ewa Kopacz wpisała się w unijne zapotrzebowanie na wyeliminowanie z gry polskiego węgla.
Tej nocy premier Kopacz zgodziła się na dekarbonizację polskiej gospodarki, na wyeliminowanie węgla z polskiej energetyki
— alarmował 20 marca 2015 w Sejmie poseł PiS Krzysztof Szczerski, prosząc o informację rządu na temat konkluzji Rady Europejskiej podjętej tej nocy w Brukseli.

W konkluzjach tych po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie tej rangi znalazł się postulat, iżby Unia Energetyczna opierała się na dekarbonizacji gospodarki. To jest zamach na Śląsk. To jest wyrok na polski węgiel
— mówił, podkreślając, że jak dotąd przez lata słowo „dekarbonizacja” było zakazane w dokumentach unijnych. Na dekarbonizację przyzwoliła Platforma.(tfu!)

Te dramatyczne dla Polski perspektywy gospodarcze zostały zatrzymane. Nowy polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, całkowicie zmienił kierunek i sprawił, że dekarbonizacja zniknęła z paryskiego porozumienia klimatycznego. Co więcej, pojawiła się w nim unikalna, polska koncepcja pochłaniania CO2 przez lasy. Jak widać, można odnieść światowy sukces nawet w tak trudnej i obwarowanej przestrzeni, jak ta. Dzisiejsze podpisanie umowy klimatycznej w Nowym Jorku pokazuje, że można obronić interes narodowy w międzynarodowych negocjacjach. Wystarczy stać po stronie własnego kraju. PiS to potrafi. 
A Platforma to zdradziecki sługus Niemiec i Brukseli, niedbający o interes Polski.
www.youtube.com/watch

http://wpolityce.pl/m/polityka/289786-historyczny-sukces-polski-dekarbonizacja-na-ktora-zgodzila-sie-po-powstrzymana-przez-pis-premier-szydlo-i-minister-szyszko-podpisza-dzis-porozumienie-klimatyczne-w-nowym-jorku

piątek, 5 sierpnia 2016

Komunistyczny Sąd kontra narodowy Rząd

Opisanie grobu kata narodu polskiego nie jest przestępstwem. Nazwanie kata katem, nie jest znieważeniem.
Policja nie miała prawa więzić ludzi za to. Dwa dni więzienia za opisanie grobu komunistycznego kata, to nielegalna kara zastosowana przez komunistyczne organy ścigania. Jest to także nadużycie uprawnień.
Trudno inaczej nazwać pozbawienie wolności na dwa dni ludzi, którzy nie są przestępcami. W mojej ocenie, organy ścigania w Polsce są nadal w rękach starych katów i ich potomków, którzy nawykli do mordowania i prześladowania Polaków nie zgadzających się z ich komunistycznym terrorem. Świadczą o tym takie polityczne uwięzienia, jak to. Mordercy Polaków jakim był Bierut, nie należy się żaden szacunek. Nie ma on prawa też leżeć na narodowym cmentarzu.

System prawny w Polsce wymaga diametralnej przebudowy, związku z tym, że mordercy narodu żyją dostatnio i na wolności, a patrioci polscy za ich piętnowanie są wsadzani do więzień, przez zdeprawowane przez komunę organy ścigania.

Indianka

Sąd o zatrzymaniu ws. znieważenia nagrobka Bolesława Bieruta

Dzisiaj "za zasadne i legalne" stołeczny sąd uznał zatrzymanie przez policję dwóch osób w sprawie znieważenia nagrobka Bolesława Bieruta na stołecznych Powązkach Wojskowych. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek. Sprawę skomentował również Zbigniew Ziobro. - Zatrzymanie na 48 godz. sprawców było niezasadne, skoro zatrzymani nie byli podejrzewani o poważne przestępstwo - mówił minister sprawiedliwości.

Foto: Jakub Kamiński / PAPZdewastowany grób Bolesława Bieruta na warszawskich Powązkach Wojskowych
Opinia sądu oznacza, że nie uwzględnił on zażaleń pełnomocnika zatrzymanych na decyzję o zatrzymaniu Moniki S. i Janusza W. - Zatrzymanie było zasadne, legalne oraz prawidłowe w ustalonych okolicznościach faktycznych - oświadczyła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak. - Jakkolwiek zdaniem sądu nie zachodziła obawa ukrycia się osób zatrzymanych, to w zastanej sytuacji policjanci mieli podstawy przypuszczać, że popełniono przestępstwo oraz uznać, że zachodzi obawa zacierania jego śladów - dodała sędzia. Podkreśliła, że czas zatrzymania sąd uznał za "konieczny do wykonania niezbędnych czynności".

Sędzia Leszczyńska-Furtak zaznaczyła, że sąd nie oceniał samego czynu, w związku z którym osoby podejrzewane zostały zatrzymane.


W poniedziałek policja zatrzymała dwie osoby w sprawie namalowania na nagrobku Bieruta czerwonej gwiazdy i napisu "Kat". Zatrzymani zostali we wtorek zwolnieni - zażądał tego prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który uznał ich zatrzymanie na 48 godzin za niezasadne. - We wtorek z tymi osobami wykonano czynności procesowe, zostały one przesłuchane w charakterze świadków na okoliczność tego zdarzenia. Po wykonaniu tych czynności prokuratorzy wydali polecenie zwolnienia tych osób - mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Michał Dziekański.
Sprawą zajmuje się policja i Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz. Wstępna kwalifikacja prawna sprawy opiera się na artykule Kodeksu karnego mówiącym, że "kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Zbigniew Ziobro: Bierut był zdrajcą, agentem NKWD i wielokrotnym mordercą


Minister Ziobro ocenił, że zatrzymanie na 48 godz. sprawców było niezasadne, skoro zatrzymani nie byli podejrzewani o "poważne przestępstwo", ale o czyn, za który grożą najwyżej dwa lata więzienia. Na 48 godz. nie są czasami zatrzymywani - jak mówił minister - sprawcy poważnych przestępstw. Ziobro dodał ponadto, że policji znana była tożsamość tych osób oraz ich motywacja. - Można ich było wezwać w terminie późniejszym lub przewieźć do komendy, przesłuchać i wypuścić - podkreślał.
- Nie aprobuję znieważenia nagrobka; rozumiem sprzeciw moralny wobec całej sytuacji, bo Bierut był zdrajcą, agentem NKWD i wielokrotnym mordercą - podkreślał jednocześnie Ziobro. Dodał, że sprawcy nie działali z pobudek chuligańskich.
Ziobro oświadczył też, że jako prokurator generalny mógłby nakazać zamknięcie postępowania - czego nie uczynił. - Uważam, że ono powinno się toczyć - oświadczył, zapowiadając, że będzie ono rzetelnie prowadzone. Zaznaczył, że to sąd może ocenić całą sprawę - jeśli prokurator zdecyduje się skierować akt oskarżenia. - Nie wiem, jaka będzie decyzja prokuratury - dodał.
Z kolei wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński ocenił w środę, że zarówno policja, jak prokuratura, wykonywały w tej sprawie swe obowiązki zgodnie z przepisami. Dodał, że ważnym jej kontekstem jest to, że - jak mówił - pomnik Bieruta nigdy nie powinien znaleźć się na polskiej nekropolii narodowej, jaką są Powązki.


poniedziałek, 27 czerwca 2016

Po Brexicie Polska przejmuje rolę regionalnego lidera

No i dobrze :)

Jarosław Kaczyński i Witold Waszczykowski
Jarosław Kaczyński i Witold Waszczykowski / Źródło: Newspix.pl DAMIAN BURZYKOWSKI
"Po kilku dniach od referendum w Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, Polska radykalnie wzmocniła swoją aktywność w polityce zagranicznej" - ocenia rosyjski dziennik "Kommiersant".
"Przedstawiciele Warszawy wydali dwa oświadczenia, które dają do zrozumienia:przy przeformowywaniu Unii Europejskiej po Brexicie Polska przejmuje rolę regionalnego lidera" - pisze dziennik. Przypomina inicjatywę Witolda Waszczykowskiego, który zaprosił do Warszawy ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej pominiętych przy spotkaniu w Berlinie. Równocześnie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w ukraińskim Truskawcu przedstawił plany utworzenia zgromadzenia międzyparlamentarnego z przedstawicieli krajów V4 oraz Rumunii i Ukrainy.
"Kommiersant" relacjonuje, że dzisiejsze spotkanie szefów MSZ państw "nowej Europy" odbywa się według tego samego planu i jest poświęcone tym samym kwestiom, nad którymi debatowali ministrowie podczas sobotniego spotkania z Niemczech. "Różnica jest tylko taka, że na polskie negocjacje zostali zaproszeni przedstawiciele krajów, których nie zaproszono do Berlina" - podkreśla dziennik. 

Nowe przejścia graniczne

Rosyjski dziennik pisze także o inicjatywie firmowanej przez Kuchcińskiego, której głównym założeniem jest stworzenie zespołu międzyparlamentarnego. Podczas spotkania w Truskawcu ogłoszono jednak również konieczność otwarcia nowych przejść granicznych w Polsce, na Ukrainie, na Słowacji i  w Rumunii. "Obecnie nasza współpraca jest bardzo słaba i należy postawić sobie za cel zwiększenie liczby przejść granicznych w celu poprawy infrastruktury" - powiedział cytowany przez "Kommiersanta" polski Marszałek Sejmu. Ze słów Kuchcińskiego wynika, że ta sprawa może zostać omówiona już w lipcu.

Już nie adwokat

Jak relacjonuje rosyjski dziennik, polska inicjatywa została przyjęta z entuzjazmem na Ukrainie. "Kommiersant", powołując się na źródło w administracji prezydenta twierdzi, że "Polska przechodzi od roli adwokata Ukrainy w Unii Europejskiej do roli najważniejszego reprezentanta jej interesów". "Jeden z niewielu krajów, które wciąż opowiadają się za interesem Ukrainy, to Polska" - przyznał w rozmowie z rosyjskim dziennikiem deputowany ukraińskiego parlamentu.
"Kommiersant" przywołuje opinie ekspertów na poparcie swojej tezy. Piotr Semeniuk w rozmowie z dziennikiem ocenia, że "PiS ma złożone relacje z Niemcami i dlatego stara się znaleźć sojuszników wśród sąsiadów". "Polska chce wzmocnić swoją pozycję w UE i to jest dobre" - mówi "Kommiersantowi" Peter Kleppe z centrum badawczego Open Europe. 
/ Źródło: "Kommiersant"

piątek, 24 czerwca 2016

Zrozumieć wroga

Kluczem do zrozumienia wroga, metod i celu jego działania, jest poznanie jego historii.

Indianka

Skąd się wzięli Żydzi?


Pewną sensacją stały się ostatnio tezy izraelskiego profesora Szlomo Sanda na temat pochodzenia Żydów. Najkrócej mówiąc, chodzi mu o to, że pochodzenie etniczne i rasowe obecnych Żydów jest złożone, a ich świadomość dopiero od dwóch wieków staje się narodowa. Przedtem miała charakter religijny. Jak się do tego odnosić?

Ma on sporo racji, ale zarazem jego tezy wymagają zasadniczej korekty, gdyż można dowieść istnienia narodowego poczucia wspólnoty żydowskiej już w starożytności. Pochodzenie rasowo-etniczne ludu Izraela było bardzo złożone od samego początku, a nie dopiero od czasów utraty ojczyzny, co nastąpiło w I wieku po Chrystusie. Nie jest to żadną tajemnicą dla historyków starożytności i biblistów, choć szersza publiczność wie o tym mało.
Czytelnik Pisma Świętego może się dowiedzieć z Księgi Rodzaju, że Izraelici pochodzą kolejno od Abrahama, Izaaka i Jakuba, zwanego też Izraelem, który był ojcem dwunastu synów, przodków dwunastu plemion izraelskich. Jednakże to opowiadanie Księgi Rodzaju, choćby oparte na dawnych wspomnieniach rodzinnych, nie ma w tym punkcie charakteru historycznego. Z perspektywy późniejszej maluje świadomie pewien wzór idealny. Przypomnijmy, że wiara nie wymaga tu rozumienia naiwnie dosłownego Biblii!
Myśl głębsza jest taka, że plemiona izraelskie, zamieszkałe w kraju zwanym dawniej Kanaanem, powinny tworzyć braterską wspólnotę. Nie połączył ich doraźny sojusz, lecz trwała więź. Tę więź wyobrażono na podobieństwo więzi rodzinnej członków jednego klanu. Domniemanych praojców plemion przedstawiono umownie jako braci. Na tej samej zasadzie Księga Rodzaju uznała przedtem za krewnych wszystkie narody świata, wywodząc je od Noego. Więź międzyludzką i narodową pojęto na wzór rodzinnej.
Faktyczne pochodzenie etniczne Izraelitów było niezmiernie złożone. Mieszkali oni w swoim kraju, nazywanym dziś krajem Izraela, Palestyną i Ziemią Świętą, gdzieś od XIII wieku przed Chrystusem. Wtedy kraj ten zwał się Kanaanem. Skąd się wzięli?
Grupa przybyła z Mojżeszem z Egiptu to tylko część ich przodków, a i ona nie była „czysta rasowo”, gdyż Księga Wyjścia wspomina, że z przodkami Izraelitów uciekła gromada innych ludzi. A inni? Na wzgórzach Kanaanu bytowały plemiona pasterskie pochodzenia aramejskiego (stąd biblijna fraza „twój ojciec był Aramejczykiem błądzącym”). Nazwę Hebrajczyków wyprowadza się od pojęciahabiru, które oznaczało różnorakich uciekinierów żyjących na pograniczu cywilizacji, w rodzaju późniejszych Kozaków. Wreszcie do Izraela weszli drogą asymilacji, sojuszu czy małżeństw liczni miejscowi Kanaanejczycy, których język dał też początek hebrajskiemu.
W kraju i na emigracji
Proporcje są nam nieznane, natomiast należy przyjąć, że ośrodkiem krystalizacji była grupa Mojżesza i Jozuego z wiarą w Boga JHWH, którego kult wykluczał czczenie innych bogów. Takie były początki monoteizmu. Odtąd źródłem tożsamości Izraelitów stała się religia, ale także zamieszkanie w jednym kraju – a z czasem w jednym państwie. A mianowicie w państwie Dawida i Salomona, z których potem powstały dwa bliźniacze, Izrael na północy i Juda z Jerozolimą na południu.
Na tym etapie mieszanie się z inną ludnością zapewne osłabło. Małżeństwa mieszane jednak pozostały. Gdy po najeździe asyryjskim w rejonie Samarii i Galilei osiedlono obcych, przyjęli oni z czasem kult miejscowy i wtopili się w ogół. Potem, ale nie od razu, powstał stąd wśród Żydów zarzut, że Samarytanie są rasowo obcy; oni sami uważali się jednak za kontynuację Izraela sprzed najazdów.
Dopiero po deportacjach do Asyrii i Babilonii, a następnie powrocie (wieki VIII–VI), powstała obawa przed roztopieniem się w morzu ludów sąsiednich. Dlatego Ezdrasz, religijny przywódca Judei, koło 400 roku przed Chrystusem zażądał od Żydów odesłania obcoplemiennych żon wraz z ich dziećmi. Jednakowoż lista tych, którzy tak zrobili, nie jest imponująco długa.
Notabene wtedy właśnie zdefiniowała się do końca biblijna religia żydowska. Odtąd też ma sens mówienie o Żydach w sensie religijno-narodowym. Samo słowo Żyd pochodzi od „Juda” (z wymową typu francuskiego) i oznacza kogoś pochodzącego z Judei.
Uprowadzeni do Asyrii i Babilonii oraz emigrujący do Egiptu, a później do krajów hellenistycznych i Rzymu, zachowywali odrębność grupową, choć część z nich się zasymilowała. Mamy jednak wiadomości o separatyzmie religijnym i obyczajowym Żydów (negatywnie postrzeganym przez innych), o świadomości swego pochodzenia, o unikaniu małżeństw mieszanych, o rygorystycznych karach za cudzołóstwo. W rezultacie w Babilonii i gdzie indziej powstały duże, odrębne społeczności żydowskie. A choć monoteizm żydowski miał charakter misyjny, to w dokumentach starożytnych liczba osób wskazanych jako prozelici z pogaństwa nie jest zbyt wielka.
Dopływ „świeżej krwi” w tym okresie istniał, ale nie dominował. Wzrost liczebny płynął głównie z demografii. Żydzi ówcześni odrzucali jako zbrodnię tak porzucanie noworodków, jak aborcję (piszą o tym Józef Flawiusz, Pseudo-Fokilides i Filon z Aleksandrii, a Biblia generalnie liczy życie ludzkie od poczęcia). Inaczej postępujących pogan przybywało wolniej. Potem był to też istotny czynnik rozrostu chrześcijaństwa.
Odkąd naród?
Nowsi historycy idei bronią tezy, że świadomość narodowa w znaczeniu dzisiejszym rozwinęła się w pełni dopiero w XIX w., przedtem zaś należy mówić o świadomości etnicznej. Jest to nietrafne, a już zwłaszcza w odniesieniu do Żydów.
Weźmy pojęcie narodu ujęte tak, jak się je widzi w powyższym nurcie. Naród powstawałby jako skutek – a nie przyczyna – ideologii narodowej, kształtującej świadomość ludności. Zaczyna się więc od elit. Bazą dla tej ideologii mogą być wspólnota etniczna, kraj widziany jako ojczyzna, religia. Zazwyczaj naród rozwija się w oparciu o państwo.
Okazuje się natychmiast, że wszystkie te elementy występują w starożytnej świadomości żydowskiej. Stworzony przez elity hebrajski Stary Testament ukształtował w Żydach poczucie tożsamości i odrębności (przedtem, jak z niego samego wynika, niezbyt wyraźne). Bazą był kraj Izraela, a okresami własne państwo. Istniała mocna świadomość wybrania przez Boga, który swój naród „wymyślił” i stworzył. Wcześniejsza rozmaitość pochodzenia ustąpiła przekonaniu o jedności i odrębności. W rezultacie w II w. przed Chr., gdy odrodziło się w wyniku powstania machabejskiego państwo żydowskie, miało ono charakter państwa narodowego, wojowniczego i skrystalizowanego ideologicznie. Dodam w nawiasie, że na podobnych rozumowaniach opiera się inna znana ostatnio książka: David Goodblatt, „Elements of Ancient Jewish Nationalism” (Cambridge 2006). Jej autor słusznie dostrzega cechy narodowe u Żydów starożytnych.
Kraj Izraela, baza narodu, był potem okupowany przez Rzymian. Po powstaniu żydowskim w latach 66–70 po Chr. Rzymianie dokonali wielkiej rzezi i uprowadzili mnóstwo mieszkańców jako niewolników. Świadomość żydowska była jednak na tyle ukształtowana, że przetrwała wstrząsy, choć głównie poza ojczyzną. Potomkowie Żydów i Samarytan w samym kraju Izraela stali się w części chrześcijanami, a po wielu wiekach panowania muzułmanów – Palestyńczykami.
Koncepcje biblijne w tych kwestiach wpłynęły wprost lub pośrednio na kształt myślenia o narodzie w krajach kultury europejskiej. Jaskrawo widać to w USA i Południowej Afryce, przez protestanckich przybyszów traktowanych jako nowa Ziemia Obiecana. Ale i w samej Europie koncepcja więzi narodowej przedstawiona w Starym Testamencie służyła począwszy od średniowiecza za pewien wzorzec.
Dalszy rozwój
Ukształtowane w starożytnej diasporze normy odrębności nie zawsze były ściśle przestrzegane, ale wystarczyły, żeby żydowska świadomość religijno-narodowa się utrzymała, pomimo zmian językowych, kulturalnych oraz rasowych. Przykładem czarni Żydzi etiopscy, pochodzący od murzyńskich prozelitów. Żydzi nie mieszkali w izolacji, a w związku z tym małżeństwa mieszane i związki pozamałżeńskie, nawet jeśli nie codzienne, spowodowały po wiekach, że o czystości rasowej trudno by tu mówić. Tym bardziej, że nigdy jej nie było.
Znany przykład to nawrócenie na judaizm w VIII w. państwa Chazarów nad Morzem Czarnym, ludu pokrewnego Turkom. Pewna ich liczba weszła do polskiej społeczności żydowskiej, chociaż judaizm Chazarów był odmiany innej, niż talmudyczny (reprezentuje go dziś maleńka grupa Karaimów). Żydzi polscy pochodzili jednak głównie od ludności żydowskiej z zachodu Europy, która dzięki dogodnym warunkom znacznie wzrosła liczebnie, jak wszędzie mieszając się z miejscowymi.
Przypomina to łącznie, że judaizm jest przede wszystkim religią, zakorzenioną w Biblii Hebrajskiej i rozwiniętą w Misznie i Talmudzie – choć jej wyznawcy, a przynajmniej część z nich, czują się narodem. Z tej ostatniej racji słusznie piszemy jednak „Żydzi” z dużej litery, jak nazwy narodowości. Na pewno jednak, wbrew rasistom, nie ma czegoś takiego, jak rasa żydowska. Przeciwnie, Żydzi są pod tym względem grupą wyjątkowo różnorodną. Wyodrębniają się na płaszczyźnie religii i kultury i mogą się czuć związani przez chrześcijan z różnymi narodami. Dla chrześcijan jest to wskazówką, że relacje z Żydami słuszniej pojmować w kategoriach religijnych niż polityczno-narodowych.

Michał Wojciechowski
Autor jest świeckim teologiem, profesorem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/idziemy201005_zydzi.html

Prawdziwe nazwiska „elity polskiej” i jej liczebność

Sądzę, iż odnośnie liczebności Żydów w Polsce, bliższe prawdy dane znajdziecie w poniższym artykule.

Indianka


Prawdziwe nazwiska „elity polskiej”


 
 
 
 
 
 
257 Votes

Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:
1) Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).
2) Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.
1. Jerzy Albrecht – Finkelstein
2. Amsterdamski – Saul Henrykowski
3. Stanisław Arski – Apfelbaum
4. Stefan Arski – Artur Salman
5. Bronisław Baczko – Gideon
6. Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz
8. Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld
9. Bolesław Bierut – Rotenschwanz
10. Alef Bolkowiak – Alef Gutman
11. Michał Boni – Jakub Bauer
12. Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg
13. Wiktor Borowicki – Aaron Berman
14. Marek Borowski – Szymon Berman – jego wuj – Jakub Berman
15. Stefan Bratkowski – Blumstejn
16. Stanisław Brodzki – Bronstejn
17. Jan Brzechwa – Jan Worobiec
18. Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld
19. Zbigniew Bujak – lewy syn rabina Małachowskiego
20. August Chełkowski – Dawid Cnajbaum
21. red. Kamila Chilińska – Halpern
22. Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn
23. Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum
24. Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein
25. Bernard Cukier – Kolski
26. Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman
27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) – Wachter
28. Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum
29. Ostap Dłuski – Adolf Langer
30. Jan Dobraczyński (pisarz) – Gutmacher
31. Ludwik Dorn – Dornbaum
32. Andrzej Drzycimski – Abraham Engel
33. Lech Falandysz – Aaron Fleischman
34. Arkady Fidler – Efroim Trusker
35. Pawel Finder – Pinkus
36. Aleksander Ford – Liwczyc
37. Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz
38. Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg
39. Bronisław Geremek – Berele Lewartow
40. Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken
41. Henryk Goryszewski – Jakub Glikman
42. Jan Górecki – Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
43. Wiktor Górecki – Muhlrad,”komandos” z 1968
44. Maria Górowska (sędzia) – Sad lub Berger
45. Halina Górska – Rasa Kugelschwanz
46. Alina Grafowska – Rasa Rotenfisch
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Haka Grundbaum
48. Ryszard Marek Wroński – Goldberger
49. Wiktor Grosz – Izaak Medres
50. Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz
51. Leon Halban – Blumenstok, prof. KUL-u
52. Aleksander Hall – Miron Hurman
53. Marian Hemar – jan Marian Herscheles
54. Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond
55. Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz
56. Józef Hubner – Dawid Szwarc
57. Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith
58. Henryk Jabłoński – Apfelbaum
59. Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit
60. Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska
61. Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet
62. Piotr Jasienica – Lech Benar
63. Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman
64. Mieczysław Jastrun – Agatstein
65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława – Agatstein
66. Kalina Jędrusik – Makusfeld
67. Roman Juryś – Chaim Szacht
68. Jarosław i Lech Kaczyńscy – Kalkstein
69. Ida Kamińska – Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
70. Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-?
71. Andrzej Kern – Dawid Ginsberg
72. Jan Kobuszewski – Weisleder
73. adm. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer
74. Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman
75. Maria Komar (generałowa) – Riwa Zukerman
76. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit
77. Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg
78. Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf
79. Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
80. Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman
81. Helena Kozłowska – Bela Frisch
82. Stanisław Krajewski – Abel Kaimer
83. Hanna Krall – Haka Rejchgold
84. Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum
85. Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman
86. Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg
87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) – Wolf
88. Kunicki – Goldfinger
89. Kazimierz Kuratowski – Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman
91. Jacek Kuroń – Icek Kordblum
92. Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman
93. Jolanta Kwaśniewska -Konty – Kohn
94. Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch
95. Janusz Lewandowski – Aaron Langman
96. Olga Lipińska – Fajga Lippman
97. Teresa Liszcz – Rasa Lankamer
98. Jan Lityński – Jakub Leman
99. Lubiejski – Zygielman
100. Łozowski – Salomon Abramowicz
101. Aleksander Łuczak – Dawid Lachman
102. Helena Łuczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka)
104. Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith
105. Marek Markiewicz – Samuel Moritz
106. Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman
107. Jacek Merkel – Samuel Nelken
108. Adam Michnik – Aaron Szechter
109. Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman
110. Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum
111. Leszek Moczulski – Robert Berman
112. Karol Modzelewski – Samuel Mendel
113. Zygmunt Modzelewski – Fischer
114. Jerzy Morawski – Izaak Szloma
115. Stanisław Nadzin – Gutman
116. Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum
118. Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer
119. Róża Ochabowa – Grunbaum
120. Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein
121. Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemek)
122. Jan Olszewski – Izaak Oksner
123. Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg
124. Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach
125. Janina Paradowska – Rachela Busch
126. Jan Parys – Haim Pufahl
127. Aleksander Paszyński – Finkelstein
128. Mirosława Pażyńska – Srula Kundelman
129. Lesław Podkański – Izaak Freinkel
130. Ezdra Podlaski – Rotenschwanz
131. Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz
132. Radkiewiczowa, żona min. – Ruta Teitsch
133. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
134. Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak
135. Jan Reguła – Josek Mützenmacher
136. Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht
138. Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider
139. Jan Rulewski – Fikelman
140. Rutkowski Botwin
141. Hanka Sawicka – Szapiro
142. Ryszard Setnik – Szymon Bauman
143. Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer
144. Janusz Sityński – Jakub Leman
145. Ernest Skalski – Wilker lub Nimen
146. Skrzeszewski – Fokenman
147. Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel
148. Władysław Sławny – Rosenberg
149. Antoni Słonimski – Stomma
150. Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman
151. Ewa Spychalska – Salome Stein
152. Marian Starownik – Symeon Steinman
153. Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman
154. Stanisław Stomma – Szaja Sommer
155. Michał Strąk – Baruch Steinberg
156. Julian Stryjkowski (pisarz) – Pesah Stark
157. Jerzy Stuhr (aktor) – Josek Feingold
158. Hanna Suchocka – Haka Silberstein
159. Bolesław Sulik – Jakub Steinberg
160. Kalman Sultanik – Chaim Studniberg
161. Irena Szewińska (sportowiec) – I. Kirszenstein
162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter
163. Roman Szydłowski – Szancer
164. Wiesława Szymborska – Rottermund
165. Paweł Śpiewak – Stinger
166. Bolesław Tejkowski – Benio Tejkower
167. Jerzy Turowicz – Jakow Turnau
168. Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik
169. Magda Umer (piosenkarka) – Humer
(córka zbrodniarza UB)
170. Jerzy Urban – Josek Urbach
171. Mieczysław Wachowski – Jakub Windman
172. Henryk Walczak – Zukerman
173. Lech Wałęsa – Lejba Kohne
174. Dawid Warszawski – Konstanty Gebert
175. Adam Ważyk (poeta) – Wagman
176. Andrzej Werblan – Aaron Werblicht
177. Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern
178. Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga
179. Dariusz Wójcik – Dawid Wisental
180. Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer
181. Ludmiła Wujec – Okrent
182. Jan Wyka – Leopold Wessman
183. Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum
184. Janusz Zaorski – Jakub Bauman
185. Andrzej Zoll – Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
186. Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler
Wojskowi
187. gen. Edward Braniewski – Brandsteter
188. gen. Jan Drzewiecki – Holzer
189. gen. Marian Graniewski – Gutaker
190. gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres
191. gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter (Niemiec)
192. gen. Grzegorz Korczyński – Kalinowski
193. gen. Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf
194. gen. Matejewski – Kugelschwanz
195. gen. Marian Naszkowski – Wasser
196. gen. St. Popławski – Siergiej Grochow (Rosjanin)
197. gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum
198. gen. Leon Turski – Tennenbaum
199. gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelman
200. gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach
201. gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Nacz. Prok. WP
202. gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer
203. płk Michał Bron – Bronstein, prac. MSZ
204. płk dr Charbicz – Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
205. płk Otto Fiński – Finkenstein, szef sztabu „Służba Polsce”
206. płk Garbowski – Caber lub Gruber, d-ca dyw.
207. płk Gradlewski – Goldberg, GZP WP
208. płk Mieczysław Kowalski – Kohn
209. płk Anatol Liniewski – Liberman, prac. ASG
210. płk Rosiński – Rosenberg, DOW
211. płk Rotowski – Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP
212. płk St. Sokołowski – Szabat, prac. WAP
213. płk Paweł Solski – Pinkus, szef Sł. Samoch. WP
214. płk Szulczyński – Szulcynger, d-ca pułku
215. płk Wł. Tykociński – Tikotiner, attache wojsk.
216. płk Wadlewski – Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
217. płk Żarski – Silberstein, prac. WAP
218. ppłk Jerzy Bryn – Izrael Alter, prac. MSZ
219. ppłk Jan Dolanowski – Dollinger, DOW
220. ppłk Adam Łaski – Gutbrot, prac. ASG
221. ppłk Henryk Zieman – Zysman, DOW
222. mjr Roman Domanski – Rosenstand, DOW
223. mjr Marcel Kot – Abram Sterenzys
224. mjr Józef Śliwiński – Flaumenbaum, szef Wyd. „Służba Polsce”
225. mjr Henryk Umiński – Keff
226. Filip Berski – Badner, prokurator wojskowy
227. Kazimierz Golczewski – Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
228. sędzia Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław
229. Maksymilian Litiński – Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
230. Lubiejski – Zygielman, II Zarząd
231. Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.
232. Jan Orliński – Unterweiser, Prok. Wojsk.
233. Henryk Podlaski – Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
234. Rajski – Rajgrodzki, II Zarząd
235. Roman Rawicz – Vogel, Najw. Sąd Wojsk.
236. Henryk Trojan – Adler, II Zarząd
237. Henryk Walczak – Zukerman
238. Zagórski – Winter, II Zarząd
239. Arnold Załęski – Załkind, prac. Prok. Wojsk.
Pracownicy MSW
240. gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc
241. gen. Matejewski – Kugelschwanc
242. gen. Miecz. Moczar – Mykoła Demko (Ukrainiec)
243. Gen. Julian Polan – Harasim, morderca sądowy
244. gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel
245. gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig
246. płk Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
247. płk Bielecki – Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
248. płk Julia Brystiger – Prajs
249. płk Górecki – Goldberg, dyr. Depart. IX
250. płk Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki, doradca MSW
251. płk Orłowski – Kugelschwanz
252. płk Marian Reniak – Marian Strużyński
253. płk Józef Różański – Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
254. płk Sienkiewicz – Lewi, dyr. depart.
255. płk Szeryński – Szhnkman, prac. MBP
256. płk Józef Światło – Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
257. ppłk Helena Wolińska-Brus – Ochsmann
258. mjr Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
259. Antoni Alster – Nauman, v-ce szef MBP
260. Barbara Giller – Basze Lea, prac. MBP
Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce ( alfabetycznie)
1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego
2. Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.
3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów
4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom.
5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ „Solidarność”
6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.
7. Michał BONI b. Min. pracy, liberał
8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności
9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności
10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów
11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności
12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności
13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów
14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN
15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury
16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury
17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum
18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu
19. Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów
20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta
21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA
22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności
23. Aleksander GAWRONIK aferzysta
24. Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu.
25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego
26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej
27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski
28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy
29. Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum
30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli
31. Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych
32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski
33. Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej
34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich
35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności
36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności
37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.
38. Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa
39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych
40. Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD
41. Barbara LABUDA Unia Wolności
42. Jan LITYNSKI Unia Wolności
43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow
44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.
45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR
46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich
47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u
48. Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR
49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności
50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ
51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów
52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy
53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów
54. Tomasz NALECZ Unia Pracy
55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego
56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka
57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego
58. Michał OGOREK twórca Antypolonizmu
59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności
60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności
61. Daniel PASSENT publicysta
62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa
63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności
64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.
65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPRb.Prem.PRL
66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP
67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności
68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi
69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie
70. Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu
71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u
72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.
73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych
74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP
75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu
76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności
77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW
78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich
89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego
80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności
81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich
82. Anna SZULC Prezenterka TVP
83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ
84. Jacek TAYLOR Unia Wolności
85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce
86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego
87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras .
rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE
88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna
89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia „ZET”
90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ
91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności
92. Henryk WUJEC Unia Wolności
93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia „ZET”
94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej,
agentura zydowsko – niem.
95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP
96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.
97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.
Liste sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r.
I CIEKAWOSTKA DLA WYTRWAŁYCH J)
4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów – według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej.
Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysięcy, w czym olbrzymia liczba Żydów ukrywających swoje pochodzenie.
Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce.
Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 ml 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy.
Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.
Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze „zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości „pracowników” i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreślona liczbę patriotów z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach.
W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło 90%.
Żydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów.
W 1989 przeprowadzono „holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj „prywatyzacja” i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głownie przez Żydów Sachsa i Sorosa.
Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to PKP, PPR, PZPR, UW i UP.
Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to – tez, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.
Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków.
Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w „zydokomunie”, a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).
Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami.
Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.
Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje.
Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, ze jest Polakiem wywodzącym się z conajmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.
Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizję i radio i urabiają opinie wyborców propagandą. Powodują oni podwójnym standardem prawdy . Dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). „Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.
Unia Wolności jest partia żydowska. Inne partie są zinfiltratrowane przez manipulatorów żydowskich.
2 tysiące agentów Mosadu spenetrowało gospodarkę i politykę.
Plany Żydów:
– wyniszczyć kraj finansowo;
– pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku;
– zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało „za chlebem”;
– „oczyścić” kraj z inteligencji patriotycznej;
– wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników;
– zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach.
To tylko krótki rys naszej najnowszej historii, ale warto go poznać i z tą wiedzą dokonywać wyborów.
Opracował
Ryszard Nowak
https://prawdaxlxpl.wordpress.com/2010/09/07/prawdziwe-nazwiska-elity-polskiej/